Opći uvjeti prodaje

 

1. Narudžba

Poslana narudžba nije obvezujuća za kupca. Narudžba se smatra valjanom tek u trenutku plaćanja proizvoda.

2. Cijene i obračun

Ponuđene i obračunate cijene uključuju pripadajući Porez na Dodanu Vrijednost.

3. Rok isporuke

Rok isporuke je dva radna dana od primitka uplate. Dan isporuke se smatra dan kada je pošiljka predana kurirskoj službi.

4. Otprema

Brkić i partneri d.o.o., robu prodanu iz web dućana isključivo dostavlja putem Hrvatske Pošte.

5. Plaćanje

Plaćanje je opisano na Narudžbi koju ćete dobiti emailom. Narudžba se smatra potvrđena u trenutku uplate sredstava na naš transakcijski račun sa pripadajućim pozivom na broj koji je jednak broju narudžbe a model plaćanja je 00.

6. Povrat robe i pripadajući troškovi

Povrat robe moguć je u zakonskom roku.

7. Jamstva i reklamacije

Ukoliko je isporučena neispravna ili roba s greškom, koja nije nastala oštećenjem u transportu, te u slučaju isporuke robe koja nije naručena, kupac je dužan takav nedostatak prijaviti u pisanom obliku na e-mail adresu info@brkicipartneri.hr najkasnije u roku 48 sati po preuzimanju iste.
Kupac također ima pravo raskinuti ugovor o prodaji sukladno Članku 45. Zakona o zaštiti potrošača, no u tom slučaju sam snosi sve troškove dostave robe u oba smjera.
Brkić i partneri d.o.o. će unutar 24 sata po zaprimanju opravdane reklamacije odobriti povrat robe
Kupac je dužan robu osobno, ili uslugom transporta “od vrata do vrata”, dostaviti na adresu:

Brkić i partneri d.o.o.
Kosa 1. odvojak 5
10000 Zagreb, Hrvatska

– uz originalni račun

 

Postupak popravka, ili zamjene neispravne, oštećene ili netočno isporučene robe biti će pokrenut idući radni dan od dana povrata iste, uz uvjet da je u slučaju povrata roba ista vraćena u ispravnom i neoštećenom stanju, sa  svom pripadajućom dokumentacijom i priborom.

Brkić i partneri d.o.o. se obvezuje popraviti, ili zamijeniti robu za koju se ustanovi da je neispravna uslijed greške u proizvodnji, ili oštećena uslijed transporta, te ispravnu robu poslati na adresu kupca o svom trošku.
Reklamacija se ne priznaje za oštećenja i greške nastale uslijed nemarnog rukovanja i štetnog djelovanja kupca.

 

Tajnost podataka

Brkić i partneri d.o.o. se obvezuje na tajnost podataka koji su mu stavljeni na raspolaganje za vrijeme narudžbe ukoliko ti podaci nisu uobičajeni i zakonski poznati. Podatke će koristiti samo u svrhu izvršenja narudžbe. Brkić i partneri d.o.o. mora ove informacije i dokumente držati u tajnosti i zaštićene od uvida trećih osoba, a na iste mjere je dužan upozoriti i svoje zaposlenike i suradnike. Ista pravila o tajnosti podataka vrijede i nakon izvršenja narudžbe ili prestanka trajanja ugovora. Detaljnije o politici privatnosti saznajte ovdje.
Podaci o kupcu će se koristiti samo kako bi se mogao ispoštovati ugovor, posebice u administrativne i obračunske svrhe.
Kako bi što brže i kvalitetnije proveli proces narudžba/kupnja/dostava, naša Internet stranica koristi Cookije/kolačiće o kojima više možete saznati ovdje.

 

Prodavatelj:

Brkić i partneri d.o.o., Kosa 1. odvojak 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen u cjelosti
Uprava: Damir Brkić, direktor
MBS: 080989534, MB: 04435192, OIB: 05303852004, PDV ID: HR05303852004 IBAN: HR5223600001102498718